Περιγραφή

 • Mamouth: 101-120 τεμάχια/κιλό
 • Colossal: 121-140 τεμάχια/κιλό
 • Giants: 141-160 τεμάχια/ κιλό
 • Εx-jumbo: 161-180 τεμάχια/ κιλό
 • Jumbo: 181-200 τεμάχια/ κιλό
 • Ex-large: 201-230 τεμάχια/κιλό
 • Large: 231-260 τεμάχια/κιλό
 • Superior: 261-290 τεμάχια/κιλό
 • Brililant: 291-320 τεμάχια/κιλό
 • Fine: 321-350 τεμάχια/κιλό
 • Bullets: 350 -380 τεμάχια/ κιλό