Τ

ο κτήμα μας παράγει ελιές καλαμών αρίστης ποιότητας. Οι ελιές βρίσκονται στήν οροσειρά που φαίνεται στήν φωτογραφία σε έδαφος πετρώδες, το οποίο στραγγίζει και γι'αυτό δέν πάσχουμε από ασθένειες. Οι ελιές μας βγαίνουν σε διάφορα μεγέθη, τις οποίες εμείς τίς παρασκευάζουμε με φυσικό τρόπο και μόνο.